Mera bharat mahan - Melilotnature

Breaking

Saturday, August 17, 2019

Mera bharat mahan


Agani shrbajar neshnal stek aekschnjing dariya parna rojan karo mate rupiya 7264 karodni sarkari datesikyoritiz ma temni kharidini dariyadama lilami karshe

Aa hajaro nse na ebed pletfom par market bandh thaya bad 3.30 kalak thi 5.30 kalak darmiyan yojna aavshe dipozit deta myjab videshi rokn karo nu sarkari det sikyoretiz ma kay kal sudhi rokan rupiya 100036 karod nu pochayu hatu xchenjign nirnay kariyu hatu ke hajro somvari yojnama aavshe videshi rokn ma vadhare thay ae mate sarkar dariya parnu rokan karo nu darkari sayukto ma mariyada 5 julay rupiya 1.4 lakh thi vdhareni rupiya 1.44 lkh karod kari hati

Sarkar nu fam benk ma tiyar sudhima kul 607 farmkampni one 58027 pochadiya nodhani karvama aavi 6e kul 660 kampani o ne endoneshiya farm deta bez menejment siment ma nodhani karvi hati tem joke haji ghani moti sakhiyama company o ne temna rodak sahit nodhni karvani nathi te online karvani farajiyar che

No comments:

Post a Comment